Regionální informace

1. Česká republika

Počet obyvatel: 10 milionů

Vláda: pravicově orientovaná

Ekonomika: průmyslová, exportně orientovaná

Hlavní průmyslové odvětví: automobily

Hlavní exportní partner: Německo

 

2. Region Hodonín 

Poloha: jihovýchodní hranice ČR, v centru mezi městy Brno, Viídeň, Bratislava

Průmysl: strojírenský, dřevozpracující, lehký

 

Lokální informace:

https://www.slovacko.cz/informace/