Pracovní síla

1. Česká Republika

Tradičně technické vzdělání. Nezaměstnanost do 10%

Průměrná hrubá mzda 940 EUR/měsíc (2009).

Struktura mzdy je hrubá mzda+cca 35% pojištění.

Zákoná dovolená 4týdny.

2. Region Hodonín

Mzdy v regionu se pohybují pod národním průměrem.

U středně kvalifikovaných dělníků je to 4-5eur/hodinu, vdělaná síla hovoříci cizím jazykem asi 1400eur/měsíc.

Platy vedoucích pracovníků v rozmezí 1700 eur/měsíc (vedoucí výroby) až do 4000 eur/měsíc (ředitel 150 zaměstnanců)