Daně

Obecně je daňová zátěž v ČR podstatně nižší než v zemích západní Evropy.

Česká republika disponuje smlouvami o zamezení dvojího zdanění s většinou evropských zemí.

1. Přímé daně

Firemní daň ze zisku: 19%

Daň z dividend: 15%

2. Nepřímé daně

VAT: základní 19%, snížená 10%

3. Majetkové daně

Velmi nízké sazby daní z nemovitostí.

Nulové majetkové daně z úspor, zásob a movitého majetku.